ENIT

联系方式

 • - 设计及技术总部

  伯朗滋洁具(意大利)集团
  Via Savonarola, 217 35137 Padova, ITALY.
  Tel: +39.049.8235.879 Fax: +39.049.8722.703

 • - 品牌运营总部

  伯朗滋洁具(香港)有限公司
  香港沙田安丽街18號达利广场1613室
  Tel: +852.2647 7368 Fax: +852.2647 7398
  E-mail: export@oxo.com.cn

 • - 生产基地

  佛山伯朗滋洁具有限公司
  中国广东省佛山市三水区大塘大布沙工业区
  Tel: +86.757. 8729 9688 Fax: +86.757.8729 9668
  E-mail: info@oxo.com.cn